Vad innebär relining?

Relining är ett begrepp som omfattar olika metoder på hur man renoverar rörledningar invärtes när det gäller byggnader och i mark. Istället för att byta ut rören förnyar man deras insida. Relining är en kostnadseffektiv och miljövänlig metod att förlänga rörens livslängd. Är rören för slitna kan konsekvensen bli att det uppstår en vattenskada som i sin tur kan leda till att de bildas mögel. 

Är relining rätt för mig? 

För att veta om det är en relining eller ett stambyte som är det bästa alternativet görs en teknisk analys. Är det relining som är det bästa valet bestäms metoden på arbetet beroende på skada och vilket material det befintliga röret är i. Det är mest vanligt att rena avloppsstammar men det går även att relina andra rör som stuprör, värmeledningar och gasledningar etc. En fördel med relining istället för stambyte är att de boende kan bo kvar under tiden och slipper leta preliminärt boende. När processen är klar är rören så gott som nya. 

Hur går relining till? 

De metoder som finns är foder-/strumpmetoden, sprutmetoden och borstmetoden. Vilken metod som används i arbetet beror på skadan och materialet av det befintliga röret. 

Foder-/strumpmetoden innebär att en polyesterstrumpa som är fylld med epoxi (härdplast). Epoxin har en otroligt bra hållfasthet och passar därför perfekt som ett självbärande medel i rör.

Sprutmetoden innebär att när rören är rengjorda sprutas plastmassa på tre gånger så resultatet blir tre lager. Resultatet blir skarvfritt.

Borstmetoden är en metod där man efter rengöring väljer att borstar på epoxiplast även här i tre lager och lämnar ett skarvfritt resultat. Denna metod fungerar inte på plaströr som inte är limbara. De rör som inte är limbara är PP och PEH. 

Att tänka på vid relining 

  • Be om en metodbeskrivning på hur utförandet kommer att gå till samt hur eventuella insatser bör genomföras.  
  • Se till att företaget ni anlitar har en ansvarsförsäkring som skyddar dig som kund vid eventuella olyckor. 
  • Be att en tredje part besiktar att det utförda arbetet är gjort korrekt.