DC Wäst AB

Det finns flertalet olika typer av byggfirmor och byggföretag. Vad som karaktäriserar dessa olika typer av bolagsformer kan vara knepigt att lista ut för den som ska anlita. De vanligaste 2 formerna listas nedan:

Utförandeentreprenad
Denna form innebär att beställaren utför projekteringen, alltså att beställaren tar fram bygghandlingar som exempelvis beskrivningar och/eller ritningar.

Totalentreprenad
Ovan innebär att företaget/firman utför hela arbetet själv helt enkelt – från start till mål. En aktivt verksam totalentreprenör som utgår från Mölndal är DC Wäst AB.