Akustik på så många olika sätt

Det är läran om ljud som kallas för Akustik. I sin tur är ljud mindre vibrationer och till och med infraljud och ultraljud. Både ”vackra” ljud, ”fina” ljud och ”fula” ljud som till exempel buller behandlas inom akustik. Begreppet härstammar ifrån grekiskan, men det behöver vi inte gå in på. För de flesta människor är ordet akustik sannolikt starkt förknippat med ljudet i ett rum. Vissa tänker sannolikt också på akustiska instrument, som klassikern den akustiska gitarren. Men för att tala om det akustiska rummet: så finns det flera olika parametrar som spelar in när det gäller den biten. De parametrar som reglerar akustiken och därmed ljudmiljön i ett rum är ljuddämpning i olika former, ljudets utbredning och ljudabsorption vilket innebär konstruktion och isolering av tak, väggar och golv.

akustik ljudmiljö

Ett sätt att reglera akustiken i ett rum på är att sätta upp olika undertakslösningar. Ett undertak är helt enkelt ett tak i mindre form än ett traditionellt tak och det ”hänger” nedanför det vanliga taket. Syftet med detta lilla hängande tak är antagligen en av följande två, eller möjligen båda: estetiskt eller ljuddämpande. Det finns faktiskt ett skäl till för att upprätta ett undertak: och det är hygieniskt. Därför är det vanligt med undertak inom restaurangbranschen till exempel.

Anledningen till att akustiken är så viktig är för att vi homo sapiens befinner oss allt mer inomhus där ljudvolymen då blir väldigt central av uppenbara skäl. Med olika typer av akustiklösningar kan man motverka hörselskador vilket naturligtvis är en viktig del av människors liv.

akustiklösningar malmö akustik