Sälja och köpa skog

För att köpa eller sälja en del av en skog så måste man först se om det är gjord en skoglig inventering som har dokumenterats på ett bra sätt. Denna dokumentation leder till en skogsplan, där man får en överblick på mark och område runt om. Det ska även finnas kartor och beskrivningar på vilken typ av skog det handlar om. Skogsplanen ligger till grund för hur ekonomin och skötsel ska skötas i framtiden. Därefter tas ett prospekt fram, där ska det tydligt framgå hur det är tänkt vid försäljning och vilka krav det finns på de som ska lägga anbud.

Om man själv inte är insatt i ämnet så är alltid rekommendationen att rådfråga någon som är någorlunda kunnig inom området. Låt hen läsa igenom alla viktiga dokument och åka ut och titta på området innan man slår till. Man kan även betala någon som har den kunskapen och få professionella yttranden som man senare kan ta ställning till. Det är svårt att veta exakt vad en skog värderas till och när man ska lägga bud så bör man diskutera med de är rådgivare till din personliga ekonomi.

Man får oftast med någon form av fastighet när man köper ett stort skogsområde och även här bör man rådfråga någon som har kunskap inom ämnet om hur man går tillväga för att lösa det på bästa möjliga sätt. De flesta som köper skog är ofta väldigt erfarna och äger skog sen tidigare. Många som köper skog gör det för att utöka sitt skogsområde. Ofta äger man skogen bredvid den som är till salu och man passar på att slå samman andelen skog som man äger. Det kan vara på grund av att man redan vet vilken kvalité skogen håller och på så vis minimerar riskerna. Detta medför att man känner sig tryggare i sitt köp.