Att hyra ut sin privata bostad till filmbolag

Filmbolag behöver oftast naturliga miljöer, såsom folks hem. Anledningen är att filmerna ska kännas så naturligt som möjligt. Vi tror att en privatbostad är en win-win-situation för bägge parter. Privatpersonen får pengar samtidigt som filmbolag slipper köpa en bostad för ändamålet och sälja när den inte behövs längre. Idag råder en bostadsbrist som vi tror kan stävjas lite grann genom att filmbolag använder sig av den här lösningen istället.

Vilka bostäder kan användas till vilka filmer? Det beror såklart på vilken genre filmen tillhör. Handlar det om en förmögen societets släkt som den avbildad i tv-serien Downton Abbey så är det en stor fördel om privatpersonen äger ett slott eller en fin herrgård. Ska man filma ytterligare avsnitt av Morden i Midsomer så kan det räcka med vanliga bostadshus eller lägenheter.

Locamundo erbjuder många olika typer av platser för en film eller TV-serie.

Fördelar med att hyra ut bostaden

Privatpersonen kan få in en ganska bra summa pengar på att hyra ut den till filmbolag, då många filmbolag har höga budgetar och goda likvida medel. Det kan även ge en bra historia att berätta för sina barnbarn eller liknande, för det är häftigt om ens bostad visas för hundratusentals om inte miljoner människor. Man kan även se hur det såg ut inuti bostaden just på den tiden, genom att kolla på filmen vid ett senare tillfälle.

Filmbolaget slipper köpa bostaden och slipper sätta upp en inte alltid så kreativt inspirerande studio där skådespelare måste befinna sig. Vill man ha en film där skådespelarna agerar naturligt och trivs så blir filmen oftast bättre också. Genom att hyra en bostad så kan filmbolaget helt enkelt vinna mycket beröm och skapa igenkänning hos publiken.

black leather couch with gray throw pillwo