Takstolar som håller

Vad är en takstol egentligen? Är det, som ordet föreslår, en stol placerad uppe på ett tak? Nja, inte riktigt. Är det en stol i ordets traditionella mening över huvud taget? Nje, inte riktigt det heller. För en stol sitter man väl på? Ja, visst sitter man på en stol. Förvisso kan man sitta utan att ha just en stol till hands. Man kan ju sitta på nästan vad som helst. Men en stol är ju framtagen primärt för att just sitta på och det är faktiskt inte en takstol. Nej, en takstol sitter man inte på. Men något sitter kanske på en takstol? Separerar man ordet ”takstol” så bör man få fram två olika ord med just två olika betydelser: just det, stol och tak. Det takstolen har gemensamt med stolen i den traditionella betydelsen är att båda bär uppe något. En stol bär i regel upp en människa och en takstol bär i regel upp ett tak. En takstol är alltså att betrakta som själva ramverket i ett tak och en sådan krävs för att taket helt enkelt ska hålla och fungera som just ett tak. En sak bör betraktas som solklar, och det är att varje tak ska ha en takstol – annars finns en överhängande risk att taket faller samman.