DC Wäst AB

Det finns flertalet olika typer av byggfirmor och byggföretag. Vad som karaktäriserar dessa olika typer av bolagsformer kan vara knepigt att lista ut för den som ska anlita. De vanligaste 2 formerna listas nedan:

Utförandeentreprenad
Denna form innebär att beställaren utför projekteringen, alltså att beställaren tar fram bygghandlingar som exempelvis beskrivningar och/eller ritningar.

Totalentreprenad
Ovan innebär att företaget/firman utför hela arbetet själv helt enkelt – från start till mål. En aktivt verksam totalentreprenör som utgår från Mölndal är DC Wäst AB.

Sälja och köpa skog

För att köpa eller sälja en del av en skog så måste man först se om det är gjord en skoglig inventering som har dokumenterats på ett bra sätt. Denna dokumentation leder till en skogsplan, där man får en överblick på mark och område runt om. Det ska även finnas kartor och beskrivningar på vilken typ av skog det handlar om. Skogsplanen ligger till grund för hur ekonomin och skötsel ska skötas i framtiden. Därefter tas ett prospekt fram, där ska det tydligt framgå hur det är tänkt vid försäljning och vilka krav det finns på de som ska lägga anbud.

Om man själv inte är insatt i ämnet så är alltid rekommendationen att rådfråga någon som är någorlunda kunnig inom området. Låt hen läsa igenom alla viktiga dokument och åka ut och titta på området innan man slår till. Man kan även betala någon som har den kunskapen och få professionella yttranden som man senare kan ta ställning till. Det är svårt att veta exakt vad en skog värderas till och när man ska lägga bud så bör man diskutera med de är rådgivare till din personliga ekonomi.

Man får oftast med någon form av fastighet när man köper ett stort skogsområde och även här bör man rådfråga någon som har kunskap inom ämnet om hur man går tillväga för att lösa det på bästa möjliga sätt. De flesta som köper skog är ofta väldigt erfarna och äger skog sen tidigare. Många som köper skog gör det för att utöka sitt skogsområde. Ofta äger man skogen bredvid den som är till salu och man passar på att slå samman andelen skog som man äger. Det kan vara på grund av att man redan vet vilken kvalité skogen håller och på så vis minimerar riskerna. Detta medför att man känner sig tryggare i sitt köp.

Elektriska cigaretter alltmer populära

De så kallade El-cigaretternas intåg på den svenska marknaden kan knappast ha undgåtts att uppmärksammas av de som röker eller funderar på att sluta. De marknadsförs som ett nyttigare alternativ än vanliga cigaretter, och även om det är kontroversiellt så går det väl inte riktigt att bortse ifrån att det är mer hälsosamt att andas in vad som i huvudsak består av vattenånga snarare än tobaksrök.

En elektronisk cigarett fungerar något förenklat på så sätt att den via ett batteri förångar så kallad e-vätska. E-vätskorna finns i olika smaker och både med och utan nikotin.

I Sverige pågick fram tills för några år sedan en juridisk tvist mellan svenska staten och en tillverkare av elektroniska cigaretter. Frågan var om elektroniska cigaretter skulle få kallas för läkemedel eller ej. Många skulle nog tycka att det vore magstarkt att gå så långt och det tyckte också svenska staten. I nuläget har E-cigaretter samma status som alla andra tobaksvaror. De får inte säljas till någon under 18 år.

De praktiska fördelarna är många i jämförelse med vanliga cigaretter, oavsett om det är så att man funderar på att sluta röka, eller är okej med sin last men samtidigt inte vill vara alltför onyttig. Framförallt framhävs fördelarna i ett samhälle där normal rökning alltmer har kommit att betraktas som en paria. De senaste åren har sett en utveckling där rökning har förbjudits på platser där det tidigare var tillåtet. Elektroniska cigaretter är i ljuset av den utvecklingen inte bara hälsosammare utan också lättare att använda eftersom de är betydligt mindre störande för omgivningen.