Vattenrening i hav och sjöar

År 2017 är det i stort sett vedertaget att våra hav, sjöar och andra vattendrag ofta är kraftigt förorenade. Man hör om algblomning och andra skrämmande rapporter om skyhöga nivåer av miljöfarliga preparat i vattnet som våra barn borde bada i.

Vi hör om läkemedel i haven, gifter och skräp i Österjön, plaster i oceanerna och att korallreven riskerar att försvinna. Dessa oerhört alarmerande rapporterna är naturligtvis fruktansvärt tragiska på så många olika sätt.

Men, inte nog med detta. Havsytan har stigit över hela världen. 3 mm per år stiger den i snitt vilket skapar kraftiga översvämningar längs många kustremsor. Översvämningarna i sin tur skapar död för oss människor – och i spåren av döden förstörda hus, trädgårdar, butiker, skolor och andra typer av förödelse.

vattenrening i hav

För att vända denna horribla utveckling krävs inte små insatser. Det räcker inte med att uppmana folket att konsumera lite mindre, köpa en elbil eller hålla tillbaka på konsultationen av hushållspapper. Det krävs stora politiska beslut. Det krävs att vi börjar behandla den här planeten, och varandra, med respekt. Det krävs ett krafttag mot de onda gamar som fullständigt struntar i konsekvenserna av deras handlingar, som bara ser till egen vinning, som tycker det är fullständigt rimligt att bara de får en lite större avkastning eller vinst så kan planeten blöda hur mycket som helst. Det måste bli hårda böter och eventuellt fängelsestraff för att förstöra den här planeten. För vi kan inte stå och se på medan skumbolagen fortsätter hälla ut olja i våra hav samtidigt som vi försöker rena haven genom olika åtgärder – då når vi aldrig fram till mål. Bovarna måste skärpa sig först.

vattenrening i sjöar

Men visst måste vi rena våra hav och sjöar och det finns många exempel på hur det gjorts tidigare. Ska man exempelvis rena vatten för att kunna dricka det så krävs en rad olika steg. Det fungerar dock inte överallt: i Sverige är vi bättre på att rena vatten än man är i till exempel Uganda. När vi talar om vattenrening i haven så talar vi om sådana bisarra mängder vatten att det inte går att rena på samma sätt som i sjöar eller andra vattendrag. Men vi kan samla ihop det skräp i form av plast och andra material som inte hör hemma i haven. I sjöar kan vi med hjälp av vattenverk använda flera preparat för att rena vatten.

 

Takstolar som håller

Vad är en takstol egentligen? Är det, som ordet föreslår, en stol placerad uppe på ett tak? Nja, inte riktigt. Är det en stol i ordets traditionella mening över huvud taget? Nje, inte riktigt det heller. För en stol sitter man väl på? Ja, visst sitter man på en stol. Förvisso kan man sitta utan att ha just en stol till hands. Man kan ju sitta på nästan vad som helst. Men en stol är ju framtagen primärt för att just sitta på och det är faktiskt inte en takstol. Nej, en takstol sitter man inte på. Men något sitter kanske på en takstol? Separerar man ordet ”takstol” så bör man få fram två olika ord med just två olika betydelser: just det, stol och tak. Det takstolen har gemensamt med stolen i den traditionella betydelsen är att båda bär uppe något. En stol bär i regel upp en människa och en takstol bär i regel upp ett tak. En takstol är alltså att betrakta som själva ramverket i ett tak och en sådan krävs för att taket helt enkelt ska hålla och fungera som just ett tak. En sak bör betraktas som solklar, och det är att varje tak ska ha en takstol – annars finns en överhängande risk att taket faller samman.

DC Wäst AB

Det finns flertalet olika typer av byggfirmor och byggföretag. Vad som karaktäriserar dessa olika typer av bolagsformer kan vara knepigt att lista ut för den som ska anlita. De vanligaste 2 formerna listas nedan:

Utförandeentreprenad
Denna form innebär att beställaren utför projekteringen, alltså att beställaren tar fram bygghandlingar som exempelvis beskrivningar och/eller ritningar.

Totalentreprenad
Ovan innebär att företaget/firman utför hela arbetet själv helt enkelt – från start till mål. En aktivt verksam totalentreprenör som utgår från Mölndal är DC Wäst AB.

Sälja och köpa skog

För att köpa eller sälja en del av en skog så måste man först se om det är gjord en skoglig inventering som har dokumenterats på ett bra sätt. Denna dokumentation leder till en skogsplan, där man får en överblick på mark och område runt om. Det ska även finnas kartor och beskrivningar på vilken typ av skog det handlar om. Skogsplanen ligger till grund för hur ekonomin och skötsel ska skötas i framtiden. Därefter tas ett prospekt fram, där ska det tydligt framgå hur det är tänkt vid försäljning och vilka krav det finns på de som ska lägga anbud.

Om man själv inte är insatt i ämnet så är alltid rekommendationen att rådfråga någon som är någorlunda kunnig inom området. Låt hen läsa igenom alla viktiga dokument och åka ut och titta på området innan man slår till. Man kan även betala någon som har den kunskapen och få professionella yttranden som man senare kan ta ställning till. Det är svårt att veta exakt vad en skog värderas till och när man ska lägga bud så bör man diskutera med de är rådgivare till din personliga ekonomi.

Man får oftast med någon form av fastighet när man köper ett stort skogsområde och även här bör man rådfråga någon som har kunskap inom ämnet om hur man går tillväga för att lösa det på bästa möjliga sätt. De flesta som köper skog är ofta väldigt erfarna och äger skog sen tidigare. Många som köper skog gör det för att utöka sitt skogsområde. Ofta äger man skogen bredvid den som är till salu och man passar på att slå samman andelen skog som man äger. Det kan vara på grund av att man redan vet vilken kvalité skogen håller och på så vis minimerar riskerna. Detta medför att man känner sig tryggare i sitt köp.

Elektriska cigaretter alltmer populära

De så kallade El-cigaretternas intåg på den svenska marknaden kan knappast ha undgåtts att uppmärksammas av de som röker eller funderar på att sluta. De marknadsförs som ett nyttigare alternativ än vanliga cigaretter, och även om det är kontroversiellt så går det väl inte riktigt att bortse ifrån att det är mer hälsosamt att andas in vad som i huvudsak består av vattenånga snarare än tobaksrök.

En elektronisk cigarett fungerar något förenklat på så sätt att den via ett batteri förångar så kallad e-vätska. E-vätskorna finns i olika smaker och både med och utan nikotin.

I Sverige pågick fram tills för några år sedan en juridisk tvist mellan svenska staten och en tillverkare av elektroniska cigaretter. Frågan var om elektroniska cigaretter skulle få kallas för läkemedel eller ej. Många skulle nog tycka att det vore magstarkt att gå så långt och det tyckte också svenska staten. I nuläget har E-cigaretter samma status som alla andra tobaksvaror. De får inte säljas till någon under 18 år.

De praktiska fördelarna är många i jämförelse med vanliga cigaretter, oavsett om det är så att man funderar på att sluta röka, eller är okej med sin last men samtidigt inte vill vara alltför onyttig. Framförallt framhävs fördelarna i ett samhälle där normal rökning alltmer har kommit att betraktas som en paria. De senaste åren har sett en utveckling där rökning har förbjudits på platser där det tidigare var tillåtet. Elektroniska cigaretter är i ljuset av den utvecklingen inte bara hälsosammare utan också lättare att använda eftersom de är betydligt mindre störande för omgivningen.